10-10-2020

Tekst

Renlighedtræning kan være tålmodighedskrævende. Men du kan med en tålmodig indsats, hurtigt lære din hvalp at være renlig. Som minimum skal hvalpen luftes når den har sovet, spist og leget.

Manglende renlighed fører også til frustration hos hundeejer, og frustration kan tydeligt mærkes af hvalpen. Derfor kan det gå ud over den vigtige relation mellem hund og ejer.

Inden hvalpen flytter ind, er det vigtigt at lave en plan. Hvis I er flere i familien, skal I have fordelt ansvaret imellem jer, så der altid er en, der har ansvar for at lufte hvalpen. Ved helt konsekvent at tage hvalpen ud, hver gang den skal besørge, vil den hurtigt forbinde det at besørge med at være udendørs. Og hvalpen skal ud, også selvom du sidder midt i noget spændende, snakker i telefon eller det er alt for tidligt om morgenen eller det er regnvejr.

Hvalpen skal luftes i haven de første dage eller uger. Hvalpen vil i den første tid kun besørge, hvor den føler sig tryg. At gøre en hvalp renlig handler altid om at være tålmodig. Det rækker ikke at lukke hvalpen ud, og så skal den selv finde ud af at gå ud og tisse. Du skal gå med den, og tålmodigt vente til der er gevinst.

Når hvalpen besørger, så ros den forsigtigt og når den er færdig, kan du belønne med en godbid. Det er vigtigt ikke at rose voldsomt eller straks hive godbidderne op, da du så kan risikere at afbryde hvalpen, som ikke får gjort sig færdig. Hold øje med hvalpen hele tiden, så den ikke besørger mens du kigger væk, og du ikke får belønnet.

Du skal altid have et øje på din hvalp indenfor. Da det kan være svært og udmattende at holde øje med en hvalp i hele huset, kan du med fordel begrænse det område hvalpen er i, de første uger. Brug en f.eks. en børnelåge til at skærme af til rum, hvalpen ikke behøver at have adgang til.

Hvis hvalpen skal besørge, kan du typisk se signaler som at hvalpen snuser, piber eller går i cirkler.

For at hvalpen skal besørge, kræver det at den er tryg. Derfor kan du opleve at gå en tur med din nye hvalp, og den tisser på gulvet så snart den er kommet indenfor. Det kan du undgå ved at vælge at lufte de samme steder de første dage eller uger, og gå til det samme sted i haven.

Gode rutiner indebærer også, at du skal lufte hvalpen hver morgen som det første når du står op (eller bliver vækket af din hvalp). Inden kaffen, inden morgenmad - det er direkte ud og lufte hvalpen. Nogle hvalpe er dygtige til at holde sig om natten, og det betyder at de virkelig skal tisse om morgenen. Det kan være en fordel at bære hvalpen ud, så den ikke skal gå gennem huset og samtidig holde sig.

Luft din hvalp grundigt inden natten og sørg for at den har spist det sidste måltid nogle timer inden.  

Hvis du ser din hvalp sætte sig indenfor, skræm den ikke ved at råbe eller løbe hen til den, da det kun vil gøre renlighedstræningen sværere. Tænk efter, hvilke signaler du har overset og overvej om du skal ændre på rutinerne for luftning. 

Skæld ALDRIG hvalpen ud for at besørge indenfor. Det skræmmer hvalpen og lærer ikke hvalpen noget. Den forbinder ikke din skæld ud med at den besørger på gulvet.

Gør rent efter hvalpen indenfor med rengøringsmiddel, der fjerne lugt. Eksempelvis fortyndet rodalon. Husk altid at læse og følge vejledningen til rengøringsmidlet bagpå flasken.